Parkpop Groen

Onder het motto “Groen Parkpop” streeft het evenement, in samenwerking met de gemeente Den Haag, naar de volledige verduurzaming van het festival. “Festivals bieden een belangrijke maatschappelijke en sociale functie, tegelijkertijd realiseren we ons dat grootschalige evenementen door hun schaal een belasting zijn voor het milieu. Daar wil Parkpop de komende jaren een voorbeeld in stellen”, aldus directeur Guus Dutrieux.

Onder het motto “Groen Parkpop” streeft het evenement, in samenwerking met de gemeente Den Haag, naar de volledige verduurzaming van het festival. “Festivals bieden een belangrijke maatschappelijke en sociale functie, tegelijkertijd realiseren we ons dat grootschalige evenementen door hun schaal een belasting zijn voor het milieu. Daar wil Parkpop de komende jaren een voorbeeld in stellen”, aldus directeur Guus Dutrieux.

De afgelopen jaren zijn hiertoe al vele milieubesparende maatregelen doorgevoerd. Denk aan het scheiden van afval, het consequent inzetten van duurzame afbreekbare materialen en het actief stimuleren van het openbaar vervoer onder het festivalpubliek. In een rap tempo tilt het evenement de ambitie naar een hoger niveau..

Stapsgewijs naar 100% groene energie

In de komende edities van Parkpop wordt toegewerkt naar de volledige overgang op groene stroom. Op het Malieveld wordt gewerkt aan een nieuwe vaste stroomaansluiting die heel Parkpop gaat voorzien van groene stroom. In 2022 wordt voor het Haagse Podium en het haagse veld al gebruik gemaakt van de bestaande vaste stroomaansluiting.

Energievisie: ‘Op weg naar een duurzaam Den Haag’

Met ‘Groen Parkpop’ wil het evenement in samenwerking met de gemeente Den Haag een voorbeeld geven aan het lokale en landelijke festivallandschap. Ook andere Haagse evenementen werken daar hard aan, waarmee de verduurzaming van de lokale evenementensector collectief wordt omarmd en gehoor wordt gegeven aan de beleidsuitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de gemeentelijke energievisie ‘Op weg naar een duurzaam Den Haag’.

En verder…

Parkpop draagt op tal van manieren bij om festivals als Parkpop steeds groener te maken. Hieronder de overige initiatieven:

Elektrische taxi’s: Parkpop steunt en stimuleert elektrisch vervoer door elektrische taxi’s tijdens het festival een gunstige opstelplaats te geven. Zo zullen meer bezoekers van en naar het festivalterrein gevoerd worden zonder uitstoot.

Stimulans OV: Parkpop stimuleert actief het gebruik van openbaar vervoer onder haar festivalbezoekers. Dit in nauwe samenwerking met diverse partners, waaronder de NS en de HTM die zorgen voor een optimale verbinding naar het festivalterrein.

Grondstoffen: Parkpop werkt dit jaar met een recyclebare beker. Alle bekers en flesjes zijn van rPET gemaakt. Dit materiaal is goed te recyclen. Daarom krijgt elke bezoekers bij binnenkomst een bekermunt en wissel je je beker om bij de bar. Hierdoor kunnen we de waardevolle grondstoffen hergebruiken.

Duurzame aankleding: Parkpop maakt voor de inzet van al haar festivalaankleding gebruik van materialen die op een milieuvriendelijke wijze zijn vervaardigd. Dus zonder gebruik van schadelijke technieken en chemicaliën.

Toiletten: Parkpop maakt dit jaar gebruik van gratis toegankelijke spoeltoiletten en drinkwaterpunten. Deze duurzame toiletten verbruiken 7x minder spoelwater.