Persaccreditaties

Let op: de persaccreditatie voor Parkpop 2022 is gesloten.

Wil je een persaanvraag indienen voor Parkpop? Vul s.v.p. het onderstaande invulformulier zo volledig mogelijk in.

Let op: vanwege het grote aantal persaanvragen zijn we genoodzaakt een strikte persselectie te maken en kan helaas niet iedere aanvraag worden gehonoreerd. Een aanvraag indienen betekent daardoor niet automatisch dat je aanvraag goedgekeurd wordt.

Het is niet toegestaan om een professionele foto- of filmcamera mee te nemen naar Parkpop zonder dat hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend en een accreditatie voor is verstrekt. Onder professionele foto- en filmcamera’s vallen alle videocamera’s, spiegelreflexcamera’s en andere camera’s met verwisselbare lenzen.

Vrij te gebruiken persfoto’s van Parkpop zijn op aanvraag te verkrijgen.